98k三级头头像

98k三级头头像

卷三妇人方中\虚烦第十一治产后乍寒乍热,通身温壮,胸心烦闷方。然是三寸六分,包含妙理;虽细桢于毫发,同贯多歧。

身柱蠲嗽,能除膂痛;至阳却疸,善治神疲。卷三妇人方中\中风第十二治产后腹中伤绝,寒热恍惚,狂言见鬼,此病中风内绝,脏气虚所为方。

悟得明师流注法,头目有病针四肢。推于十干十变,知孔穴之开阖;论其五行五脏,察日时之旺衰。

 井底土如鸡子中黄,以井花水和服之,立出。卷四妇人方下\赤白带下崩中漏下第二十女人胞漏下血不可禁止,灸关元两旁相去三寸。

治口中疮,咽喉塞不利,口燥膏方。 切勿误认作黄胆之类,出胎时即当看,日日要挑,至三四日病即成,五六日坚硬难治矣。

一方用赤石脂四两。 若来而断绝者,月水不利。

Leave a Reply